آزمایشگاه شیمی

کالیبراسیون PH متر , هدایت سنج و رفرکتورمتر با استفاده از بهترین برندهای تولید کننده مواد شیمیایی از جمله فعالیت های این آزمایشگاه می باشد.

شیمی

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

pH متر

Up to 14 pH

±0.01 pH

-500 to +500 mV

±0.03% rdg

2

هدایت سنج

Up to 100 µS/cm

±1.0% rdg

100 to 2000 µS/cm

±0.35% rdg

2000 to 20000 µS/cm

±0.39% rdg

3

رفراکتومتر

0 to 70 % Brix

±0.1 % Brix

1.33-1.46 nD

±0.0008 nD

4

هیدرومتر

0.6 to 1.4 g/cm3

±0.00045 g/cm3

5

اندازه گیری هدایت محلول های آبی

0 to 1999 µS/cm

ASTM D1125

6

اندازه گیری pH محلول های آبی

Up to 14 pH

ASTM E70

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف