آزمایشگاه نیرو

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری نیرو و دستگاه آزمون مواد تا گستره 3000 تن در این آزمایشگاه انجام می شود.تجهیزات مورد استفاده در این بخش از بهترین برندهای اروپایی و بالاترین دقت گردآوری شده است.

 

نیــرو

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

دستگاه آزمون مواد

نیرو

پرسی

Up to 200 kgf

0.043% rdg

200 kgf to 1000 kgf

0.084% rdg

1000 to 5000 kgf

0.105% rdg

5000 to 20000 kgf

0.199% rdg

20000 to 75000 kgf

0.124% rdg

75000 to 280000 kgf

0.201% rdg

کششی

Up to 200 kgf

0.057% rdg

200 kgf to 1000 kgf

0.097% rdg

1000 to 5000 kgf

0.085% rdg

5000 to 20000 kgf

0.097% rdg

سرعت

Up to 350 mm/min

0.8% Fs

جابجایی

Up to 350 mm

0.008%Fs

 

 

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

2

لودسل

پرسی

Up to 200 kgf

0.04% rdg

200 kgf to 1000 kgf

0.08% rdg

1000 to 5000 kgf

0.10% rdg

5000 to 20000 kgf

0.20% rdg

20000 to 75000 kgf

0.12% rdg

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف