آزمایشگاه جرم

 استفاده از وزنه هایی با بالاترین کلاس جهانی و همچنین پیشرفته ترین ترازوهای دقت بالا در سطح اول دنیا سبب شده است , آزمایشگاه جرم به عنوان یکی از شاخص ترین آزمایشگاه های آصال شناخته شود.

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

وزنه

1 mg

0.006 mg

2 mg

0.006 mg

5 mg

0.006 mg

10 mg

0.006 mg

20 mg

0.006 mg

50 mg

0.007 mg

100 mg

0.008 mg

200 mg

0.008 mg

500 mg

0.010 mg

1 g

0.011 mg

2 g

0.013 mg

5 g

0.017 mg

 

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

وزنه

10 g

0.020 mg

20 g

0.025 mg

50 g

0.030 mg

100 g

0.050 mg

200 g

0.2 mg

500 g

0.6 mg

1 kg

0.8 mg

2 kg

5.8 mg

5 kg

6.3 mg

10 kg

57.9 mg

20 kg

58.6 mg

 

 

 

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

2

ترازو

1 mg to 10 kg

OIML CLASS I

10 to 20 kg

OIML CLASS II

Up to 50 kg

OIML CLASS III

3

باسکول

Up to 2000 kg

----

 

 

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف