آزمایشگاه ابعاد

                                                                                                           

  دراین ازمایشگاه با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات کالیبراسیون ابعادی مانند VMM و گیج بلاک های با گرید صفر, کالیبراسیون تجهیزات ابعادی مانند کولیس , میکرومتر , انواع شابلون , تراز , زاویه سنج و ... انجام می گیرد.

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

کولیس خارج سنج

Up to 100 mm

(0.08+0.014L) µm,L(mm)

100 to 1000 mm

(0.4+0.014L) µm,L(mm)

2

کولیس داخل سنج

Up to 100

(0.5+0.016L) µm,L(mm)

100 to 300

(0.64+0.016L) µm,L(mm)

3

کولیس عمق سنج

Up to 100 mm

(0.08+0.014) µm,L(mm)

100 to 300 mm

(0.40+0.014L) µm,L(mm)

4

ارتفاع سنج

Up to 100 mm

(1.16+0.014) µm,L(mm)

100 to 1000 mm

(1.22+0.014) µm,L(mm)

5

میکرومتر خارج سنج

Up to 100 mm

(0.08+0.014) µm,L(mm)

100 to 500 mm

(0.4+0.014) µm,L(mm)

6

میکرومتر داخل سنج

Up to 100 mm

(0.26+0.016) µm,L(mm)

100 to 300 mm

(0.64+0.016L) µm,L(mm)

7

میکرومتر عمق سنج

Up to 100 mm

(0.12+0.014) µm,L(mm)

100 to 300 mm

(0.64+0.016L) µm,L(mm)

8

ساعت اندازه گیری

Up to 50 mm

(5.8+0.014)  µm,L(mm)

9

ضخامت سنج

Up to 100 mm

(0.08+0.014L(mm) µm)

10

ضخامت سنج الترا سونیک

Up to 100 mm

(0.4+0.014L(mm) µm)

100 to 500 mm

(0.4+0.014L(mm) µm)

11

ضخامت سنج رنگ

----

(0.08+0.014L(mm) µm)

12

فیلم ضخامت سنج رنگ

UP to 1000 µm

(3.56+0.007) µm,L(mm)

13

فیلر

Up to 3 mm

(0.08+0.014L(mm) µm)

14

نقاله های زاویه سنجی

0 to 360˚

15

شابلون دنده و گام

Up to 25 mm

(5.17+0.0005D) Sec

16

R سنج

Up to 25 mm

(5.17+0.0005D) Sec

17

کراس کات

Up to 30 mm

(5.17+0.0005D) Sec

18

گیج مرکب

Up to 200 mm

(5.17+0.0005D) Sec

19

گیج های کنترلی برو نرو ساده داخلی

Up to 300 mm

(5.17+0.0005D) Sec

20

گیج های کنترلی برو نرو ساده خارجی

Up to 300 mm

(5.17+0.0005D) Sec

21

پین گیج

Up to 100 mm

(5.17+0.0005D) Sec

22

الک آزمایشگاهی

Up to 125 mm

(3.56+0.007) µm,L(mm)

23

میکروسکوپ

UP to 20 mm

(5.17+0.0005D) Sec

24

اندازه گیری با دستگاه VMM

X: Up to 300 mm

Y: Up to 200 mm

Z: Up to 125 mm

(5.17+0.0005D) Sec

25

پروفایل پروژکتور و VMM

X = 300 mm

Y = 200 mm

Z = 125 mm

(5.17+0.0005D) Sec

26

متر نواری

Up to 10 m

(6.4+0.024)  µm,L(mm)

27

خط کش

Up to 2 m

(6.4+0.024)  µm,L(mm)

28

تراز

Up to 200 mm

(0.08+0.001) µm,L(mm)

29

گونیا

تختی

Up to 400

 

تعامد

 

مستقیمی

 

 

بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف